Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

Navegació

Menú principal

Menjador escolar

És responsabilitat de l’AMPA la gestió del menjador escolar i del personal que l'atén. Actualment es venen servint uns 150 menús cada dia. Uns menús que tenen la seva base en la dieta mediterrània i l'equilibri nutricional.

El Pla de funcionament del menjador escolar es va aprovar en el Consell Escolar el setembre de 2017. Els preus són els següents:

 
 
Alumnes
Preu menú fix
Preu menú eventual
P-3, P-4 i P-5
5,40 euros/menú
6,00 euros/menú
Altres nens/es
5,40 euros/menú
6,00 euros/menú
 
 

Els pagaments dels rebuts es farà per banc mensualment, la primera setmana del mes següent del servei. Es giraran 9 rebuts amb els següents imports.

 
Alumnes
Import de cada rebut 
P-3, P-4 i P-5
 105,60
Altres nens/es
 105,60 €
 

 

Ús eventual del menjador 
 

El sistema de control i gestió del pagament del servei de menjador per a aquells nens i nenes que l'utilitzen de manera eventual és el següent. Es posaran a la venda a la secretaria de l'AMPA uns talonaris de 10 tiquets del serveis de menjador. El preu d'aquest talonari serà de 60 euros i els tiquets no tenen caducitat dins l'any escolar de manera que, en el cas que no s'hagin utilitzat tots els tiquets d'un talonari en acabar el curs, l'AMPA comunicarà en el seu moment la manera de renovar-los per al curs següent. Els tiquets d'un mateix talonari poden fer-se servir per més d'un nen, però cada un s'haurà d'omplir amb les dades de l'alumne i lliurar-lo a la mestra o mestre que els atengui a les 9h. del matí del dia en què el nen/a es quedi a dinar. No s'admetran al menjador aquells alumnes que no hagin presentat el tiquet.

 

Assegurança d'accidents individual

L'AMPA contracta anualment una assegurança d'accidents per a tots els associats amb la finalitat de donar cobertura a qualsevol incidència derivada de les activitats que organitza (menjador, extraescolars, casals, etc.).

Aquest any la FAPAC ofereix una assegurança amb millors prestacions, a la que ens hem adherit, i la contractem a nivell individual per a cada nen. L'import és de 4 euros/any/nen i es girarà conjuntament amb el rebut de quota d'associat que s'emet a principis de curs.

 

Notificació d'incidències NOVETAT!

Aquest curs hem introduït una novetat important per notificar les incidències (dieta tova, absències, sortides especificant hora i persona responsable).

A partir d'octubre caldrà deixar d'utilitzar les butlletes en paper i comunicar-les per correu electrònic a l'adreça:

menjador@escolaverd.cat

 

 

Imatge de complement

Aquest curs hem introduït una novetat important per notificar les incidències (dieta tova, ...

Imatge de complement

Us podeu descarregar el menú del mes a través de l'arxiu annex.

Imatge de complement

· Cap nen/a pot sortir de l’escola en horari de menjador. En el cas d’haver-ho de fer, per algun ...