Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Menjador escolar

És responsabilitat de l'AMPA la gestió del menjador escolar i del personal que l'atén. Actualment es serveixen uns 180 menús cada dia. Uns menús que tenen la seva base en la dieta mediterrània i l'equilibri nutricional.

El Pla de funcionament del menjador escolar es va aprovar en el Consell Escolar el 6 setembre de 2021. Els preus són els següents:

 
 

Preu menú fix
Preu menú eventual
Alumnat
6,10 euros/menú
6,50 euros/menú (adquisició prèvia de talonari amb deu tiquets per import total de 65 euros)
Altres persones usuàries del servei

3,50 euros/menú
 
 El Servei de Menjador a preu de menú fix es paga, per part de les famílies, per domiciliació bancària. Els rebuts es giren mensualment, la primera setmana del mes següent del servei. L'import total dels dies de servei es repartirà en 9 rebuts.
 
 
Ús eventual del menjador 
 

El sistema de control i gestió del pagament del servei de menjador per a aquells nens i nenes que l'utilitzen de manera eventual és el següent. Es posaran a la venda a la secretaria de l'AMPA uns talonaris de 10 tiquets del serveis de menjador. El preu d'aquest talonari serà de 65 euros i els tiquets no tenen caducitat dins l'any escolar de manera que, en el cas que no s'hagin utilitzat tots els tiquets d'un talonari en acabar el curs, l'AMPA comunicarà en el seu moment la manera de renovar-los per al curs següent. Els tiquets d'un mateix talonari poden fer-se servir per més d'un nen, però cada un s'haurà d'omplir amb les dades de l'alumne i lliurar-lo a la mestra o mestre que els atengui a les 9h. del matí del dia en què el nen/a es quedi a dinar. No s'admetran al menjador aquells alumnes que no hagin presentat el tiquet.

 

Assegurança d'accidents individual

L'AMPA contracta anualment una assegurança d'accidents per a tots els associats amb la finalitat de donar cobertura a qualsevol incidència derivada de les activitats que organitza (menjador, extraescolars, casals, etc.).

Aquest any la aFFaC ofereix una assegurança amb millors prestacions, a la que ens hem adherit, i la contractem a nivell individual per a cada nen. L'import és de 4 euros/any/nen i es girarà conjuntament amb el rebut de quota d'associat que s'emet a principis de curs.

Control d'assistència diari:

Amb l'objectiu de facilitar el control d'assistència dels alumnes s'ha creat una bústia de correu electrònic on s'hauran de comunicar aquells canvis que surtin de la rutina.  Aquesta comunicació s'haurà de fer abans de 2/4 de 10 del matí a l'adreça:

menjador@escolaverd.cat

 
Imatge de complement

Amb l'objectiu de facilitar el control d'assistència dels alumnes s'ha creat una bústia de...

Imatge de complement

Trobareu el menú als comunicats enviats a través de l'aplicació mòbil.

Imatge de complement

· Cap nen/a pot sortir de l'escola en horari de menjador. En el cas d'haver-ho de fer, per...