Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Presentació

Què és

L'Associació de Mares i Pares (en endavant, AMPA) del Col·legi Verd té com a objectius agrupar el conjunt de pares i mares de l'escola tot esdevenint un instrument de representació i participació en tot allò que afecta l'activitat escolar dels nostres fills, donar suport a les activitats que realitza el centre escolar i complementar-les.


Qui la composa

L'AMPA del Col·legi Verd està integrada per tots els pares i mares de nens d'aquesta escola que de forma voluntària decideixen integrar-s'hi i pagar la quota anual establerta.


Com s'organitza

L'AMPA s'organitza entorn de la Junta (veure composició de la Junta) la qual està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i diferents vocals, elegits democràticament i periòdicament, que es reparteixen les diferents responsabilitats i feines que cal desenvolupar per aconseguir els objectius que té fixats.

L'AMPA compta amb el suport administratiu i professional de diverses persones que executen les feines bàsiques de secretaria, gestió administrativa i laboral.


Membres de la Junta

President: Carles Callol Massot
Vicepresidenta: Maria Jose Guzmán
Tresorer: David Lozano Salart
Secretària: Meritxell Vila Parramon
Vocals: Pilar Lara Arribas; Virgínia Artiles Castro; Ferran Páramo Sastre; Marc Reyes Soler; Miquel Colomer Colomina; David Ruiz Álvarez; Helena Roqueta i Marta Gibert Ortensi.