Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Servei de guarda

Aquest servei va destinada a les famílies, que per horaris, necessiten portar-los abans de les 9 h del matí o no poden venir a buscar als infants quan surten de l'escola a les 16.30 h. Aquest servei volem que sigui lúdic i educatiu.

SERVEI DE BON DIA
Els infants, al matí, podran venir a partir de les 7.30 h.
Al matí, els familiars acompanyaran a l'infant al gimnàs, lloc destinat per a dur a terme aquest servei.
Quan toqui el timbre de les 9 h s'acompanyarà als alumnes a les seves respectives files. i als nens i nenes de P3 a la seva aula.

SERVEI DE BONA TARDA
A la tarda quan surtin de l'escola, els infants d'educació infantil, s'aniran a buscar a les seves aules, els de primària s'esperaran en un lloc establert.
Cada dia es passarà llista dels nens i nenes que han utilitzat aquest servei.
Es treballaran diferents activitats. Diàriament, s'organitzaran diferents tasques per als infants. Els nens de primària que portin deures per fer se'ls facilitarà l'ambient adequat perquè els puguin realitzar.

- Es considerarà usuari habitual a partir de 10 dies al mes de fer ús d'aquest servei:
30 minuts - 25 euros/mes
1 hora - 35 euros/mes
1 h 30 minuts - 40 euros/mes


- També hi ha la possibilitat de dia esporàdic (menys de 10 dies al mes):

30 minuts - 2,50 euros/dia
1 hora - 3,50 euros/dia
1 h 30 minuts - 4,00 euros/dia

Cada dia es passarà llista dels nens i nenes que han utilitzat aquest servei de forma esporàdica i, a mes vençut, es cobrarà l'import que correspongui.

Així mateix, els pares que vulguin fer ús eventual d'aquest servei el monitor/a del servei anotarà els dies que s'utilitzin aquest servei i a final de mes es girarà el rebut al banc.

L'ús eventual del servei de bona tarda s'ha de notificar per escrit a través de la butlleta de servei de Bona Tarda (veure annex).

----------------------------------

INSCRIPCIONS: Les inscripcions es poden fer a la secretaria de l'escola a partir del 2 fins el 13 de setembre.
La fulla d'inscripció està inclosa dins la fulla d'inscripció d'extraescolars (Veure notícies activitats extraescolars).

----------------------------------

HORARI SECRETARIA:
La setmana del 2 de setembre de dilluns a dijous de 9 a 14 h.
A partir del 12 de setembre els dilluns de 9 a 14 h i de 14.30 a 17.30 h, i dimarts i dijous de 9 a 15 h.

----------------------------------

REALITZA: Girolleure

----------------------------------

0 resultats trobats