Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Com es financia

Com és lògic dur a terme tantes activitats suposa fer front, entre altres, a unes despeses de secretaria bàsiques i, sobretot, a altres despeses com alguns ajuts a l'escola o a alumnes que no disposen de prou recursos, l'organització de festes, el butlletí informatiu, o l'ajut per l'excursió de fi de curs de 6è.

De vegades l'AMPA també dona suport econòmic, quan cal, per l'organització d'algunes activitats extraescolars o dels casals de juny i juliol, i a altres despeses extraordinàries que habitualment poden requerir-ho.

Per a finançar aquestes despeses, una vegada per curs, el mes de novembre generalment, es passa pel banc un rebut per família integrada a l'AMPA (indepentment del nombre de fills que tingui a l'escola) en concepte de quota de participació a l'AMPA. L'import de la quota establerta pel curs acadèmic vigent és de 58 euros que es fa efectiva en un sol pagament i que està previst que s'actualitzi en anys successius de forma automàtica, cada any en base a l' increment de l'IPC català de l'any anterior.

A banda de la quota, la Junta de l'AMPA cerca i gestiona tants ajuts oficials o particulars com li és possible.