Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Quines funcions té i quines activitats desenvolupa

Les principals funcions que té encomanades i les principals activitats que desenvolupa són, entre d'altres:

 • Preparar les activitats extraescolars
 • Organitzar els casals de:
  • Setembre
  • Nadal
  • Setmana Santa
  • Casalet (juny tardes)
  • Última setmana de juny


 • Gestió del servei de menjador
 • Portar el control del material esportiu: xandalls, samarretes i pantalons curts
 • Organitzar la venda de llibres de text
 • Oferir el servei d'acollida matinal
 • Mantenir contacte periòdic amb la direcció de l'escola
 • Organitzar les festes de Carnaval i de final de curs (Festa de l'escuma)
 • Altres com ara: proposar activitats útils per als pares i alumnes; preparar la revista de l'escola; demanar subvencions; mantenir contactes amb l'Ajuntament, AMPAS d'altres escoles, associacions i entitats vinculades al mon educatiu

 

Aquesta tasca es duu a terme, amb voluntat desinteressada, per part de tots els pares i molt concretament, i per delegació d'ells, per part dels membres de la Junta.

Totes les activitats tenen per objecte vetllar pels interessos dels nens de l'escola i proposar i desenvolupar aquelles millores que puguin beneficiar-los.

Una AMPA activa (amb participació de tots els pares i no solament dels membres de la Junta) és un benefici per als alumnes de l'escola i és evident que les funcions de l'AMPA tenen una significació i una importància cabdal en relació al suport a l'educació i l'ensenyament dels nens de l'escola.