Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DEL COL·LEGI PÚBLIC VERD

Navegació

Menú principal

NOTÍCIES AMPA

26/11/2017
PREGUNTES FREQÜENTS JUNTA AMPA

 

Imatge de complement

 

Vull formar part de l’AMPA?

 

Totes les famílies de l’escola formen part de l’AMPA si paguen la quota establerta

 

 

A què dona dret ser de l’AMPA?

 

Les famílies membres de l’AMPA gaudeixen dels serveis que l’AMPA ofereix a l’escola a un preu més reduït.

 

 

Quins serveis ofereix l’AMPA?

 

Servei de menjador, activitats extraescolars, provisió de roba d’escola (bates, xandalls), casals de nadal, setmana santa, juny i setembre. Celebracions escolars: festa de carnestoltes, festa de final de curs. Escola de pares i mares.

 

 

Quin és l’òrgan de govern de l’AMPA?

 

La Junta de l’AMPA integrada per membres de l’AMPA que altruïstament dediquen part del seu temps a la gestió dels temes que afecten l’AMPA. Poden ser membres de  l’AMPA les mares i pares que ho desitgin.

 

 

Com es gestiona el servei de menjador?

 

L’AMPA té contractades directament la cuinera i l’ajudant de cuina. A més a més, disposa d’empreses contractades per la gestió del servei de nutrició, de control sanitari, de prevenció de riscos, i de monitoratge.

 

 

Com es gestionen la resta d’activitats i serveis que ofereix l’AMPA?

 

L’AMPA té contractada directament una secretària que s’encarrega dels temes administratius vinculats als serveis de l’AMPA.

 

La direcció dels serveis correspon a la Junta de l’AMPA que s’organitza en comissions (de menjador, d’extraescolars, de festes.).  

 

La gestió dels serveis  es du a terme, segons es tracti, a través d’empreses contractades o per via de persones o professionals expertes a qui es contracta directament.

 

 

Com he de fer per comunicar-me amb la Junta de l’AMPA, per fer una sol·licitud, una queixa, un suggeriment?

 

A través de la secretaria de l’AMPA, directament. O bé fent arribar un correu electrònic (ampaverd@gmail.com) a la bústia de l’AMPA. O bé fent arribar l’escrit que es tracti a la bústia que hi ha a l’entrada de l’escola, a tocar l’espai de  secretaria de l’AMPA.

 

La Junta de l’AMPA atén totes les consultes, sol·licituds, queixes i suggeriments que s’adrecen per aquests sistemes.

 

 

Qui cuina i qui prepara els menús?

 

La cuina de l’escola és elaborada per la cuinera i l’ajudant de cuina directament contractades per l’AMPA.

 

Els menús els estableix l’empresa consultora nutricional contractada per realitzar aquest servei. Aquesta empresa segueix les recomanacions establertes pels organismes competents en matèria de salut pública, entre d’altes, i s’encarrega de definir la composició del menú, i de determinar les quantitats i racions recomanades per a la mainada, per tal que s’apliquin en el menjador.

 

 

Qui vetlla per la cura i l’atenció de la mainada durant el servei de menjador?

 

L’AMPA contracta el servei de monitoratge, compost per 8 persones monitores i una persona coordinadora. Aquesta empresa està coordinada amb el servei nutricional i amb la cuinera i ajudant de cuina. De forma que vetlla per la disposició correcta de les racions i per la disposició correcta dels menús que afecten a les persones amb intoleràncies concretes o al·lèrgies específiques.

 

 

Com s’estableixen les racions de cada plat?

 

D’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, s’estableix un protocol inicial de gestió de les repeticions de menjar,  evitant-les com a criteri habitual, especialment en el que fa referència a segons plats, precuinats i preparacions en les que les verdures, hortalisses i fruites no siguin ingredient principal. Per tal de garantir les racions adequades a cada edat, es prenen com a criteri les indicacions emeses per AECOSAN.

Aquesta acció ha de permetre afavorir el seguiment individual de cada alumne/a, per part de l’equip de monitoratge, en atenció a les seves preferències, la sensació de gana expressada i les ingestes individuals. Alhora afavoreix la percepció de les racions de menjar adients, la presa d’hàbits i la conscienciació sobre el malbaratament alimentari.

 

 

Poden, les famílies, demanar particularitats i preferències adaptades a cada infant (per exemple, que els macarrons no portin formatge)?

 

No. Només s’atenen les particularitats vinculades amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries acreditades, si escau.

 

Canviar un ingredient representa un afegit a la documentació diària de traçabilitat en seguretat alimentària i a les fitxes tècniques, però canviar-lo només per uns quants representaria una modificació operativa que podria augmentar el risc.

 

En l’exemple, el formatge ratllat es contempla, nutricionalment, com un ingredient més, no com un afegit o condiment. A banda, hi ha altres plats que en porten i serien directament susceptibles de demanar l’opcionalitat.

 

 

Per què no es posa a disposició dels menors sucre per edulcorar el iogurt natural?

 

Tota composició de menú segueix els paràmetres i el disseny especificat per l’empresa consultora nutricionista.

 

Pel que fa al  iogurt ecològic es serveix sense sucre perquè és una decisió acordada en comissió de menjador seguint les recomanacions emeses per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en el seu document "L’Alimentació Saludable en l'Etapa Escolar (2017)", on s'especifica en el punt número 5 de les condicions específiques del capítol 3.2 "Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús" és convenient que la majoria de postres de la setmana escolar siguin a base de fruita fresca i es pot reservar un dia per postres làctiques (donant preferència el iogurt natural sense ensucrar). 

 

 

S’obliga als menors a recollir la brossa del menjador?

 

L’empresa de monitoratge considera una actuació educativa demanar als menors que facin un bon ús dels aliments. En el cas que, de forma intencionada, algú llanci els aliments al terra, per evitar menjar-los o per altres motius, sí que fa responsable,  a la persona causant,  de la seva recollida perquè l’aliment llançat pugui  ser posat al contenidor escaient.

 

Per altra banda, i en general, el que afecta al procediment de recollida de menjar, és el següent:  acabat el segon torn, els i les  alumnes de cada taula recullen les restes d’aliments que han caigut, voluntària o involuntàriament, durant el servei de menjador del segon torn. Els trossos grans els recullen amb un tovalló amb la mà, i per les restes petites o amb quantitat utilitzen escombra i recollidor que disposem al menjador.

 

 

Com s’organitzen les taules al menjador?

 

Els/les alumnes de 4rt, 5è i 6è col·laboraran durant una setmana cada trimestre i per grups rotatius en les tasques de parar taula, guiats per l’equip de monitoratge i supervisats pel coordinador.

Les taules són dividides i agrupades per alumnes 1r, 2n i 3r, i per alumnes de 4t, 5è i 6è. A cada taula hi ha la figura del cap de taula, que desenvolupen els integrants del menjador de més edat.

 

 

Per què l’AMPA ha instal·lat ventiladors a les aules de l’escola?

 

Fa més d’un any l’AMPA va fer conèixer a les administracions competents la situació d’altes temperatures de les aules de l’escola, i el fet que es situaven, en horari lectiu d’estiu, fora dels llindars establerts per norma.

 

Atenent que no  hi va haver ni resposta ni actuació de cap tipus al respecte, l’AMPA va contactar amb enginyeria competent que va recomanar la instal·lació de ventiladors, per fer més suportable el confort tèrmic a aules i menjador.

 

Seguint els criteris tècnics establerts per l’enginyeria, l’AMPA va procedir, durant l’estiu del 2018, a la seva instal·lació i va gestionar la disposició de totes les certificacions tècniques de seguretat industrial que avalen la legalitat de la instal·lació indicada.

 

Totes aquestes certificacions han estat posades a disposició de les administracions competents, Generalitat i Ajuntament, per tal que donin el vistiplau a la instal·lació realitzada.

 

La direcció del centre espera instruccions d’Ajuntament i Generalitat per tal de poder posar en funcionament aquests ventiladors a les aules.

 

Com sigui que la responsabilitat del servei de menjador recau en l’AMPA, al menjador els ventiladors funcionen en dies de calor sense cap mena de problema.